Kirjahistoriallisen seuran ensimmäinen julkaisu on ilmestynyt! 

Tuija Laineen Kirjahistorian perusteet ja tutkimus on avoimesti saatavilla verkossa

Kansalliskirjaston julkaisuarkistossa Doriassa on julkaistu dosentti Tuija Laineen laatima Kirjahistorian perusteet ja tutkimus -e-kirja. Kirja on tarkoitettu ensimmäiseksi johdatukseksi kirjahistorian ja sen tutkimuksen maailmaan. Se on suunnattu kaikille kirjahistoriasta kiinnostuneille ja soveltuu sekä itseopiskelumateriaaliksi että käytettäväksi kouluissa ja yliopistoissa kirjahistorian opetuksen oppikirjana.

Kirja antaa perustiedot kirjahistorian eri osa-alueista: kirjan tutkimisesta esineenä, tekijyydestä, sensuurista, kirjakaupasta, vaikutushistoriasta, kirjastoista, lukemisen, kirjoittamisen ja kuvituksen tutkimisesta sekä kirjahistorian tutkimusmenetelmistä ja rajanvedosta sen lähitieteisiin. Teos päivittää varhaisempia suomalaisia kirjahistorian oppikirjoja. Se tarjoaa jatkopohdintoja varten paljon virikkeitä ja esittelee kirjahistorian kannalta kiinnostavia aineistoja.

Teos on toteutettu interaktiivisena pdf:nä – linkitettyjä tekstikohtia klikkaamalla pääsee suoraan käsiksi moniin kirjassa mainittuihin digitoituihin julkaisuihin, tietokantoihin ja kirjahistoriallisiin verkkoaineistoihin. Tämä monipuolistaa ja nopeuttaa kirjan opetus- ja tutkimuskäyttöä.

Kirjahistorian perusteet ja tutkimus liittyy Kansalliskirjaston Kirjahistoria-digitointihankkeeseen. Sen osana kirja tarjoaa lisätietoa erityisesti vanhan kirjan olemuksesta ja sen julkaisemisesta ja tukee sillä tavoin Kansalliskirjaston digitoiman aineiston ymmärtämistä ja tutkimista. Tällä hetkellä kirjaan liittyy Päivälehden museossa tehty ja siellä nähtävillä oleva kirjan ladonnan historiaa kuvaava video, mutta videoaineisto tulee tämän kevään aikana täydentymään vielä laajemmilla, kirjan painamisen historiasta kertovilla videoilla, joita Graafisen kulttuuriperinnön vaalijat ry. Kokkolasta toteuttaa Kansalliskirjaston kanssa yhteistyössä. Omalta osaltaan tämä aineisto tukee vanhan kirjapainotekniikan tuntemuksen säilymistä, kun vanhat tekniikat ovat syrjäytyneet digitaalisen kirjatuotannon vallatessa alaa.

Kirjan taiton on suunnitellut ja sen on taittanut graafinen suunnittelija Merika Pyörökivi ja kirjan ovat kustantaneet Kansalliskirjasto ja Suomen kirjahistoriallinen seura ry.

Kirja on avoimesti saatavilla ja ladattavissa Doriassa.

Lisätietoja:
Tuija Laine (tuija.laine@helsinki.fi)

Vuosikokous 2018

Seuran vuosikokous järjestetään 6.3.2018 klo 17.15-19.00
Tieteiden talon salissa 309 (Kirkkokatu 6)

Vuosikokousesitelmän pitää FT Eeva-Liisa Bastman (Helsingin yliopisto): "Runoutta ja hengenravintoa: suomalainen pietistinen virsirunous 1700-luvulla"


Hyödyllisen tiedon piirit. Papisto, rahvas ja tiedon rakentuminen 1700-luvulla

Suomen kirjahistoriallisen seuran XXX kirjahistoriallinen seminaari ja Hyödyllisen tiedon piirit -teoksen julkistamistilaisuus.

Maanantaina 23.4.2018 klo 13-16 SKS:n juhlasalissa (Mariankatu 1)

Ohjelma:

Tervetuloa!
Suomen kirjahistoriallisen seuran pj., dosentti Kirsti Salmi-Niklander

Tuomas Ragnvaldinpoika ja hyödyllisen tiedon rajat ja piirit 1700-luvun sääty-yhteiskunnassa
dosentti Esko M. Laine

Lapsille tarkoitetut uskonnolliset kirjat
dosentti Tuija Laine

Almanakat hyödyllisen tiedon kohtauspaikkoina 1700-luvulla
professori Kaarlo Arffman


Seminaari järjestävät Suomen kirjahistoriallinen seura ry. ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista.