Yhteystiedot:

Puheenjohtaja Kirsti Salmi-Niklander, Yliopistonlehtori
Folkloristiikka, PL 59 (Unionink. 38 D),
00014 Helsingin yliopisto
kirsti.salmi-niklander@helsinki.fi, p. 02941-23696

Sihteeri Kaisa Hirvonen
kaisa.hirvonen@helsinki.fi

Rahastonhoitaja Jenni Heikkonen
jenni.heikkonen@helsinki.fi

https://www.facebook.com/suomenkirjahistoriallinenseura/